TGI系列伸缩式套筒液压缸

1.jpg

s1.jpgTGI系列伸缩式套筒液压缸为单作用柱塞式多级油缸,结构简单、紧凑。主要为三轮自卸车,各种拖拉机自卸挂车及手扶拖拉机自卸挂车配套,作挂车车厢倾翻的举升缸,满足了各种挂车的侧卸、后卸和三向卸的使用要求。其派生产品QTG系列多级液压缸,用于汽车挂车,清洁车自卸系统,也用于其它液压装置。

主要参数


型号

安装距(mm)

总行程(mm)

行程(mm)

首级

末级

5TGI-E130×150

125

750

212.26

31.41

4TGI-E110×340

140

1360

152.05

31.41

4TGI-E110×250

140

750

152.05

61.6

3TGI-E110×300

260

900

152.05

61.6

3TGI-E110×340

140

1020

152.05

61.6

3TGI-E90×250

140

750

101.79

31.41

3TGI-E90×300

260

900

101.79

31.41

3TGI-E90×340

140

1020

101.79

31.41

3TGI-E70×250

140

750

61.6

20.1

2TGI-E110×510

140

1020

152.05

101.79

2TGI-E90×450

140

900

101.79

61.6

2TGI-E90×300

260

600

101.79

61.6

3TGI-E90×250

260

500

101.79

61.6

2TGI-E80×300

260

600

80.43

44.5

2TGI-E80×250

260

500

80.43

44.5

2TGI-E70×300

325

600

61.6

31.41

2TGI-E70×250

260

500

61.6

31.41

TGI-E80×340

370

340

80.43


TGI-E70×320

300

320

61.6


TGI-E70×300

280

300

61.6


3TGI-E110×450

140

1350

152.05

61-6

3TGI-E110×510

140

1530

152.05

61-6